Chính sách bảo mật

Giới thiệu

Thienvanhoc.edu.vn cam kết bảo vệ quyền riêng tư của người dùng khi truy cập trang web của chúng tôi. Chính sách bảo mật này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân của bạn. Bằng cách truy cập trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với các điều khoản của Chính sách bảo mật này.

Chính sách bảo mật

Thu thập thông tin

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn đăng ký tài khoản, đăng ký nhận bản tin hoặc tham gia vào các hoạt động khác trên trang web của chúng tôi. Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập có thể bao gồm tên, địa chỉ email, địa chỉ bưu điện và số điện thoại.

Chúng tôi cũng thu thập thông tin phi cá nhân khi bạn truy cập trang web của chúng tôi. Thông tin phi cá nhân này có thể bao gồm địa chỉ IP của bạn, loại trình duyệt bạn đang sử dụng và các trang web bạn truy cập trên trang web của chúng tôi.

Sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp cho bạn các dịch vụ và nội dung mà bạn yêu cầu, để liên hệ với bạn về các tài khoản và hoạt động của bạn trên trang web của chúng tôi và để cải thiện trang web của chúng tôi.

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin phi cá nhân của bạn để phân tích lưu lượng truy cập trang web và xu hướng sử dụng, để quản lý và cải thiện trang web của chúng tôi và để cung cấp cho bạn các quảng cáo và nội dung được nhắm mục tiêu.

Chia sẻ thông tin

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba trừ khi:

  • Bạn đồng ý cho chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn với các bên thứ ba.
  • Chúng tôi được yêu cầu chia sẻ thông tin của bạn để tuân thủ luật pháp hoặc trát hầu tòa.
  • Chúng tôi tin rằng việc chia sẻ thông tin của bạn là cần thiết để bảo vệ quyền lợi của chúng tôi hoặc quyền lợi của những người khác.

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin phi cá nhân của bạn với các bên thứ ba để giúp chúng tôi phân tích lưu lượng truy cập trang web và xu hướng sử dụng, để quản lý và cải thiện trang web của chúng tôi và để cung cấp cho bạn các quảng cáo và nội dung được nhắm mục tiêu.

Bảo mật thông tin

Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi truy cập trái phép, sử dụng, tiết lộ, thay đổi hoặc hủy hoại. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn sẽ hoàn toàn an toàn khỏi truy cập trái phép hoặc các hành vi bất hợp pháp khác.

Lựa chọn của bạn

Bạn có thể chọn không nhận các bản tin email của chúng tôi bằng cách nhấp vào liên kết hủy đăng ký trong bất kỳ bản tin email nào mà bạn nhận được.

Bạn có thể truy cập và cập nhật thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản của mình trên trang web của chúng tôi.

Thay đổi Chính sách bảo mật

Chúng tôi có thể thay đổi Chính sách bảo mật này bất cứ lúc nào. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng phiên bản cập nhật của Chính sách bảo mật này trên trang web của chúng tôi.

Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại: Website: thienvanhoc.edu.vn

SĐT: 0869.80.8888

Email: [email protected]

Địa chỉ: Số 37 Phạm Ngọc Thạch, Phú Mỹ, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam