Điều khoản và điều kiện

Chào mừng bạn đến với thienvanhoc.edu.vn! Trước khi sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện sau đây.

 Điều khoản và điều kiện

Điều khoản chung

Website thienvanhoc.edu.vn được phát triển với mục đích cung cấp thông tin, kiến thức và tài nguyên về thiên văn học. Bằng cách truy cập và sử dụng website này, bạn đồng ý tuân theo các điều khoản và điều kiện được nêu ra trong tài liệu này cùng với Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Quyền sở hữu trí tuệ

Nội dung trên thienvanhoc.edu.vn, bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, đồ họa, logo, biểu tượng, hình ảnh, clip âm thanh, tải về kỹ thuật số và phần mềm, là tài sản của chúng tôi hoặc được cấp phép cho chúng tôi sử dụng và được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ Việt Nam và quốc tế. Sự sao chép, phân phối, trình bày lại, tải lên, xuất bản hoặc phát sóng không có sự cho phép trước của chúng tôi là vi phạm các quyền sở hữu trí tuệ.

Sử dụng hợp lý

Bạn đồng ý chỉ sử dụng website cho mục đích hợp pháp và không hành động theo cách có thể gây hại cho website, làm giảm hiệu quả hoạt động hoặc phá hủy tính toàn vẹn của nội dung và hoạt động của nó. Việc sử dụng dữ liệu từ website này để quảng cáo hoặc cho các mục đích thương mại khác mà không có sự cho phép trước bằng văn bản là cấm.

Đăng ký và bảo mật

Một số tính năng của website yêu cầu bạn đăng ký. Bạn phải cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ khi đăng ký và cập nhật thông tin cá nhân của mình khi có thay đổi. Bạn chịu trách nhiệm bảo mật mật khẩu và tài khoản, và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động diễn ra dưới tài khoản của mình.

Liên kết đến các trang web khác

Thienvanhoc.edu.vn có thể chứa các liên kết đến các trang web khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật, hoặc hoạt động của bất kỳ trang web nào mà bạn truy cập thông qua các liên kết này.

Sửa đổi nội dung

Chúng tôi có quyền sửa đổi, thay đổi, hoặc xoá bất kỳ nội dung nào trên website mà không cần thông báo trước. Chúng tôi không đảm bảo rằng tất cả thông tin trên website là chính xác, đầy đủ, hoặc hiện hành.

Giới hạn trách nhiệm

Thienvanhoc.edu.vn không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng website này, bao gồm nhưng không giới hạn ở các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, tình cờ, đặc biệt, hoặc hậu quả.

Điều khoản chung

Các điều khoản này được điều chỉnh bởi và phải được hiểu theo pháp luật Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến các điều khoản sử dụng này sẽ được giải quyết bởi các tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam.

Bằng cách sử dụng website này, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều Khoản và Điều Kiện này.